Ζητήματα εξάρτησης και ανεξαρτησίας κατά τη νεότητα

Μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος ανάπτυξης είναι η νεότητα, η οποία περιλαμβάνει τις δεκαετίες των 20 και 30 ετών.

Ο νέος λοιπόν αρχίζει να θέτει προσωπικούς στόχους, δηλαδή αποκτά και αρχίζει να δομεί την προσωπική του ταυτότητα πρωτού ενταχθεί σε οποιοδήποτε άλλο οικογενειακό σύστημα. Όμως τότε πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει μόνος του να αναλάβει την πλήρη ευθύνη του εαυτού του και να εγκαταλείψει την προσδοκία ότι θα έχει τη διαρκή βοήθεια από τους γονείς του, δηλαδή κάτι περισσότερο από την απλή απομάκρυνση από τον έλεγχο των γονιών. Οι νέοι καλούνται να εστιάσουν στον εαυτό τους. Για παράδειγμα να πειραματιστούν και να είναι σαφώς προσανατολισμένοι στους στόχους τους.

Η ανεξαρτησία των νεαρών ενηλίκων από την οικογένεια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Η πρώτη είναι η συναισθηματική ανεξαρτησία, κατά την οποία ο νεαρός εξαρτάται κάθε μέρα ολοένα και λιγότερο από τους γονείς του ως προς την κοινωνική και ψυχολογική στήριξη. Η οικονομική ανεξαρτησία και η δυνατότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τις καθημερινές δυσκολίες είναι μια ακόμη μορφή της ανεξαρτησίας. Όλες αυτές, συνθέτουν την πλήρη ανεξαρτησία μετά τον αποχωρισμό από τους γονείς.

Το άτομο χρειάζεται να αποχωριστεί την οικογένεια του, χωρίς όμως να διακόψει απότομα τις επαφές μαζί τους ή να καταφύγει με αντιδραστικό τρόπο κάπου αλλού. Οι νέοι βέβαια που αποκοπτούν βιαίως τους γονείς τους συνήθως μοιάζουν να παραμένουν συναισθηματικά κοντά στο οικογενειακό «πρόγραμμα». Το «πρόγραμμα» αυτό περιλαμβάνει τις προσδοκίες της οικογένειας για το μέλλον του και τα όνειρα των γονιών για το άτομο.

Βέβαια και οι γονείς συχνά μπορεί να βιώνουν αισθήματα απογοήτευσης σε σχέση με το πώς αποφασίζουν οι νέοι να προχωρήσουν στη ζωή τους, μπορεί να νιώθουν ότι τους απορρίπτουν και σιγά σιγά τους ξεχνάνε, καθώς, επίσης, ότι χάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς τους, εκείνο του γονέα. Για αυτό το λόγο εκείνη η περίοδος είναι πολύ δύσκολη και για αυτούς.

Πόσο όμορφο όμως να μεγαλώνεις!

Φιλιά,

Μέριλιν

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!