Η αξία του αθλητισμού για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Καλησπέρα!

Ο αθλητισμός είχε ξεχωριστή θέση στην ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Αποτελούσε βασικό μέρος της εκπαίδευσης των νέων και οι αθλητικοί αγώνες αποτελούσαν λαμπρό θεσμό, κατά την διάρκεια των οποίων έπαυαν οι οποιεσδήποτε πολεμικές διαδικασίες.

Αθλητισμός είναι η οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια που καταβάλλει ο άνθρωπος (ατομικά ή ομαδικά) με σκοπό την εξάσκησή του για την κατάκτηση της νίκης σε αγώνες και την επίτευξη επιδόσεων, καθώς παράλληλα καλλιεργεί τις ψυχοπνευματικές του δυνάμεις. Ο αθλητισμός στηρίζεται στον συναγωνισμό και προϋποθέτει αντιπάλους και αγώνες, σε αντίθεση με την γυμναστική που ο σκοπός της είναι η διατήρηση και η βελτίωση της σωματικής κατάστασης.

Ο αθλητισμός έχει αρχικά σωματικά οφέλη. Παρέχει ευεξία και διατήρηση καλής υγείας και σωματικής κατάστασης. Επιπρόσθετα, ο άνθρωπος ωφελείται και πνευματικά. Για να γίνω πιο σαφής, πνευματικές λειτουργίες και ιδιότητες, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η εντιμότητα, η προσοχή και η φαντασία καλλιεργούνται και αξιοποιούνται. Ο άνθρωπος τείνει στο να εξαλείψει τις προσωπικές του αδυναμίες, με αποτέλεσμα να οδηγείται στην αυτογνωσία. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αθλητισμός επηρεάζει την ψυχή του ανθρώπου. Δυναμώνει πολλές αρετές του χαρακτήρα, λόγου χάρη τη βούληση, την αυτοκυριαρχία, την επιμονή και την αγωνιστικότητα. Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα, περιστέλλει τον ατομικισμό και ενισχύει την ηθική συμπεριφορά. Τέλος, συντελεί στη φιλική προσέγγιση των λαών, αφού αίρει τις προκαταλήψεις και τις φυλετικές διακρίσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο σύγχρονος αθλητισμός παρουσιάζει αρνητικά φαινόμενα. Αρχικά, ο αθλητισμός εμπορευματοποιείται μέσω των διαφημίσεων και των ΜΜΕ. Δεύτερον, οι αθλητές κάνουν χρήση αναβολικών ουσιών και αποτελεσματικά χάνεται το πνεύμα του αγωνίσματος και κυριαρχεί η εκμετάλλευση. Επίσης, η επαγγελματική ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε φαινόμενα αντίθετα με το αθλητικό ιδεώδες. Ο αθλητισμός οδηγεί στη μαζικοποίηση και στον θανατισμό. Ο θανατισμός με τη σειρά του έχει απόρροια τη βία, την εγκληματικότητα, τους καυγάδες και τις εχθροπραξίες ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών αθλητικών ομάδων, ξεχνώντας εντελώς το αθλητικό πνεύμα.

Συμπερασματικά, ο αθλητισμός με μέτρο βελτιώνει τη ψυχή, τη πνευματική και τη σωματική καλλιέργεια. Όταν όμως ο άνθρωπος ασχολείται φανατικά ή επαγγελματικά χάνεται το αθλητικό πνεύμα και οι αξίες που μας μετέφεραν οι πρόγονοί μας.

Stef

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!