Η γλωσσική διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων

Γλώσσα, από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα, ειδικά για μένα τώρα που άλλαξα και χώρα.

Η γλώσσα είναι πολύμορφη, πρωτεϊκή και πολύπλοκη, όπως η κοινωνική ζωή που την παράγει.

Συνεπώς, ο τρόπος έκφρασης κάποιου διαφοροποιείται σύμφωνα με την μόρφωσή του, την κοινωνική τάξη που ανήκει και την καταγωγή του.

Το μορφωτικό επίπεδο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό, αν και όχι χωρίς εξαιρέσεις, την ομιλία ενός ανθρώπου. Η μόρφωση είναι συνήθως απόρροια διαβάσματος και ασχολίας με την λογοτεχνία, οπότε ο μορφωμένος άνθρωπος έχει λάβει πολύ περισσότερα γλωσσικά ερεθίσματα από τον λιγότερο μορφωμένο ή και αμόρφωτο. Συμπερασματικά, η ομιλία του είναι πιο προσεγμένη και πλούσια.

Η κοινωνική τάξη επίσης επηρεάζει τον τρόπο έκφρασης ενός ανθρώπου. Παλαιότερα η κοινωνική θέση είχε άμεση σύνδεση με την μόρφωση, αφού η μόρφωση ήταν δείγμα κοινωνικής υπεροχής. Σήμερα είναι κριτήριο κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Τα μέλη των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων ασκούν “πνευματικά” επαγγέλματα, λόγου χάρη το επάγγελμα του δικηγόρου ή του γιατρού, επειδή σε αυτά τα στρώματα ανήκουν γενικότερα άτομα με εξειδικευμένη γνώση. Επομένως, ο λόγους τους έχει επιρροές από την επαγγελματική τους διάλεκτο και από προηγούμενες φάσεις της ιστορίας της γλώσσας μας, αλλά και από ξένες γλώσσες. Αντίθετα, τα μέλη των κατώτερων κοινωνικών ομάδων που ασχολούνται με χειρωνακτικά επαγγέλματα, μιλούν μία πιο λαϊκή και δημοτική διάλεκτο, η οποία διαφέρει σημαντικά από την κοινή γλώσσα.

Τέλος, η επίδραση της καταγωγής στην γλωσσική καλλιέργεια είναι τεράστια. Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει καίριο ρόλο, καθώς όταν οι γονείς έχουν μία στοιχειώδη μόρφωση, τότε αυτομάτως το παιδί αφομοιώνει εκφράσεις και λέξεις. Σε σύγκριση λοιπόν με ένα άλλο παιδί, που μπορεί φυσικά να προέρχεται από την ίδια κοινωνική τάξη, αλλά που η οικογένειά του δεν έχει τις ίδιες γνώσεις, το πρώτο παιδί έχει μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου.

Stef

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!