Θετικές και αρνητικές πλευρές της τεχνικής προόδου

Καλησπέρα!

Άλλο ένα άρθρο σε αυτό το ιστολόγιο. Για να γραφτεί αυτό το άρθρο απαιτείται φυσικά η βοήθεια της τεχνολογίας.

Τεχνολογία είναι η μελέτη και η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, των μεθόδων και των πορισμάτων των θετικών επιστημών, και ιδιαίτερα της μηχανικής, στη βιομηχανία, στην ιατρική, στις επιχειρήσεις, στο εμπόριο και σε άλλους τομείς της δραστηριότητας και της ζωής του ανθρώπου γενικότερα.

Η τεχνολογία προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος κυριαρχεί τη φύση και αξιοποιεί τις δυνάμεις της προς όφελός του. Ειδικότερα, ο άνθρωπος μέσω της τεχνολογίας απαλλάσσεται από το μόχθο εργασίας, αφού με τη βοήθεια των μηχανών και του διαδικτύου δουλεύει ευκολότερα. Επιπλέον, το βιοτικό μας επίπεδο καλυτερεύει, διότι παράγονται περισσότερα αγαθά και γρηγορότερα και με βελτιωμένη ποιότητα. Η πρόοδος της έρευνας οδήγησε επίσης στη διάγνωση, στη πρόληψη και στην αντιμετώπιση ασθενειών. Η τεχνολογία έχει αποφέρει βελτίωση των μέσων επικοινωνίας, μεταφοράς και πληροφόρησης. Αποτελεσματικά, υπάρχει αναβάθμιση της ανθρώπινης ζωής, αφού μέσω της τεχνολογίας και της διάδοσης ιδεών, αναπτύσσεται η τέχνη, δημιουργείται η προσπάθεια για κοινωνική ισότητα και οικουμενική συνείδηση.

Ότι βέβαια προξενεί καλό, έχει συνήθως και μία αρνητική πλευρά. Έτσι και η τεχνολογία. Ο μηχανικός πολιτισμός καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, εξαιτίας των ακτινοβολιών, των εργοστασίων, των αποβλήτων κλπ. Η ανθρώπινη εργασία αντικαθίσταται από τις μηχανές, με απότοκο την εξαφάνιση πολλών επαγγελμάτων και την άνοδο της ανεργίας. Με λίγα λόγια η μηχανή καθορίζει τις ενέργειες του ανθρώπου και η ανθρώπινη ελευθερία περιορίζεται. Επιπρόσθετα, το σώμα του ανθρώπου επιβαρύνεται, επειδή ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη “φυσική” κίνηση και κάθεται όλη την μέρα σε μία καρέκλα γραφείου ή στον καναπέ παρέα με τις ηλεκτρονικές του συσκευές. Τέλος, η κοινωνική παθογένεια αναπτύσσεται, για παράδειγμα στις μεγαλουπόλεις μέσω της εγκληματικότητας και στα κράτη μέσω της τρομοκρατίας και των όπλων.

Συμπερασματικά, η τεχνολογία έχει και καλές και κακές πλευρές. Σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε τα αγαθά που μας προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος, αλλά να είμαστε προσανατολισμένοι στις ανθρωπιστικές αξίες, ώστε το άτομο να μην υφίσταται μόνο τις αρνητικές πλευρές της τεχνολογίας. Επιθυμητό είναι επίσης να μην υστερεί σε ανάπτυξη ο πνευματικός χαρακτήρας του πολιτισμού, δηλαδή να συμβάλλει η οικογένεια, το σχολείο και η πολιτεία σε αυτό.

Stef

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!