Κοινωνικά δίκτυα

Πόσο γρήγορα αλλάζουν οι εποχές. Μόνο μία γενιά διαφορά με τους γονείς μου, η δική μου εποχή μες την τεχνολογία, παιδιά με κινητά τηλέφωνα από την ηλικία του Δημοτικού Σχολείου κι αυτοί τότε κάνανε αίτηση για να έχουν σταθερό τηλέφωνο που εγκρινότανε μετά από 8 χρόνια κι εξυπηρετούνταν από την ΕΒΓΑ της γειτονιάς.

Όχι μόνο η τεχνολογία έχει προχωρήσει στις μέρες μας αλλά οι επαφές των ανθρώπων διεκπεραιώνονται πλέον, εκτός από τις παραδοσιακές δια ζώσης, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Τα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν την διεπαφή ανάμεσα στους χρήστες, πχ. με σχόλια, φωτογραφίες.

Με άλλα λόγια ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή που αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων. Στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα είναι μία πλατφόρμα που συντηρείται για την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που συνήθως αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου, με κοινά ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες.

Τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα είναι το Twitter, το Facebook, το Instagram και το Snapchat. Μέσω αυτών των ιστοτόπων οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν και να αναπτύσσουν επαφές μέσα από αυτούς.

Κάποιοι έφηβοι εθίζονται πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα από την ηλικία των 9 και πάνω. Κάποιες ιστοσελίδες όμως απαγορεύουν τη χρήση σε παιδιά κάτω των 13 ετών, όπως το Facebook, ενώ άλλες επιβάλουν τη γονική συναίνεση, όπως το Hyves ή εφαρμόζουν και μηχανισμούς προστασίας σε χρήστες κάτω των 18. Κάποιοι όμως συχνά παραβιάζουν αυτούς τους όρους λέγοντας μία ψεύτικη ηλικία καθώς το ένα τέταρτο των παιδιών σε ηλικίες 9-11 ετών στην Ευρώπη έχουν δικό τους προφίλ κοινωνικής δικτύωσης. Λόγου χάρη στην Ελλάδα, το ένα τρίτο των παιδιών σε ηλικίες 9-12 ετών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχουν προφίλ στο Facebook δηλώνοντας ψευδώς μεγαλύτερη ηλικία. Πιθανόν οι γονείς στην Ελλάδα δεν ελέγχουν επαρκώς τη χρήση του διαδικτύου ή δεν είναι αρκετά ενήμεροι για τους ηλικιακούς περιορισμούς που υπάρχουν.

Η αλήθεια είναι ότι είμαι και εγώ χρήστης των κοινωνικών δικτύων. Βέβαια σε ελεγχόμενο βαθμό. Με τη μετανάστευσή μου όμως αυτό βοηθά πολύ να επικοινωνώ περισσότερο με τους φίλους μου που είναι μακριά και μου λείπουν.

Τα λέμε,

Μέριλιν

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!