Μαθήματα Γερμανικών. Σορτ οφ

Σήμεραθαμάθουμεναγράφουμεγερμανικά. Ναιέτσικολλάνετιςλέξεις. Μάλλονέχειχαλάσειτοspaceστοπληκτρολόγιο.

Ανμπορείτεναδιαβάσετε αυτό τότεείστε σεκαλόδρόμο. Επίσηςηγλώσσααυτή έχει τονπλούτοναέχει μιαλέξηγιαδέκαέννοιες. Μιλάμεγιαγλωσσικόπλούτο όχιμαλακίες.

Τώραπουδιαβάζετε έτσι μπορείτεάνεταναδιαβάσετε καινα γράψετεγερμανικά.

Αυτήείναι η μεγαλύτερήτουςλέξηόχιδενκάνωπλάκα:

Donau­dampfschiffahrts­elektrizitäten­hauptbetriebswerk­bauunterbeamten­gesellschaft

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!