Περί ρυπάνσεως. Τι πρέπει να αλλάξει;

Ρύπανση είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου που ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται από την ιδιωτική κυκλοφορία, τα αεροπλάνα, τις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών και την θέρμανση τον χειμώνα. Συνεπώς, δημιουργούνται αναπνευστικές διαταραχές και νοσήματα, αλλεργίες και καταστρέφονται τα δάση. Επίσης, η ρύπανση των υδάτων δημιουργείται από την βιομηχανία, τα σκουπίδια των νοικοκυριών, ατυχήματα δεξαμενόπλοιων και χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Απόρροια όλων αυτών είναι η μείωση των αποθεμάτων του νερού, ο θάνατος των ψαριών και η καταστροφή των βιοτόπων (θάλασσες, λίμνες κλπ.).

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα νοικοκυριά, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα δεν οδηγούν μόνο σε ρύπανση υδάτων αλλά και εδάφους. Η ρύπανση εδάφους προκαλεί με την σειρά της καταστροφή φυτών και δασών, διάβρωση εδάφους, καταστροφή γεωργικών εκτάσεων, αρρώστιες και αλλεργίες.

Χλωρίδα και πανίδα

Η ρύπανση έχει επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα. Αρχικά, η υπεραλίευση μειώνει την αναπαραγωγή των ψαριών. Λόγω των μικρών και ακαταλλήλων διχτυών, πεθαίνουν πολλά δελφίνια. Περιβαλλοντικές καταστροφές, λόγου χάρη οι πετρελαιοκηλίδες, φέρουν επίσης κύρια σημασία για τον θαλάσσιο πληθυσμό. Τα φυτοφάρμακα σκοτώνουν τα έντομα και τα μικρά ζώα και μεταφέρει διοξείδιο του άνθρακα στα ύδατα.

Επιπρόσθετα, οι εμπρησμοί καθιστούν την γη άγονη. Η υλοτόμηση των δασών σκοτώνει τους βιότοπους και κατά συνέπεια κάποια ζώα γίνονται είδη υπό εξαφάνιση.

Τι πρέπει να αλλάξει:

Καταρχήν, οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ζουν με το περιβάλλον. Είναι αναγκαίο να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος, νερού και ενέργειας. Αφενός σημαντική είναι η ενημέρωση για τις βαθύτερες επιπτώσεις της ρύπανσης τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο, αφετέρου το κράτος πρέπει να επιβάλλει για παράδειγμα αυστηρότερους νόμους σε σχέση με τα χημικά και να ελέγχει περισσότερο τις βιομηχανίες. Η προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και η προστασία απειλούμενων περιοχών, όπως για παράδειγμα τροπικών δασών, είναι κάποια μετρά που πρέπει να παρθούν. Τέλος, τα είδη ζώων που απειλούνται να εξαφανιστούν, θα έπρεπε να βοηθηθούν.

Stef

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!