Τι είναι γλώσσα

Στη διατύπωση ενός γενικά αποδεκτού ορισμού της έννοιας “γλώσσα” υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Αυτό συμβαίνει διότι η φύση της γλωσσολογίας είναι από μόνη της περίπλοκη. Ωστόσο η γλώσσα θεωρείται ένα φωνητικό-ακουστικό σύστημα συμβατικών σημείων για την διατύπωση και συναλλαγή απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και την μετάδοσή τους από γενιά σε γενιά, το οποίο βασίζεται σε νοητικές διαδικασίες και καθορίζεται από το εκάστοτε κοινωνικό σύστημα. Επομένως ο πρωταρχικός σκοπός της γλώσσας είναι η επικοινωνία και η γνωστοποίηση γεγονότων ή ιδεών.

Απεναντίας η γλώσσα δεν έχει μόνο ως στόχο την καθημερινή αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Η γλώσσα είναι έκφραση συναισθημάτων, για παράδειγμα της χαράς, της λύπης, του φόβου, της έκπληξης. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει ο έλεγχος και η πειθώ. Αντίθετα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα συναισθήματα μπορούν να γίνουν γνωστά είτε μέσω βιολογικών αντιδράσεων του σώματος είτε μέσω μιας κραυγής, ενός γέλιου κλπ. Παράλληλα η ομιλία δεν είναι απαραίτητη για να ελέγξουμε ή να πείσουμε κάποιον, αλλά η βιοπραγία είναι επίσης ένας τρόπος, μολονότι πρωτόγονος. Συνεπώς η γλώσσα είναι αιτιολόγηση. Με αυτήν μπορούμε να δικαιολογήσουμε περίεργες συμπεριφορές, καταστάσεις της καθημερινότητας, επιστημονικές ανακαλύψεις. Επομένως η γλώσσα είναι η επιστήμη, η χαρά της αναζήτησης και της ανακάλυψης και η έκφραση της. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε ότι γλώσσα σημαίνει λαός, κόσμος, πλανήτης. Στα προϊστορικά χρόνια που δεν υπήρχε η δύναμη του λόγου, οι άνθρωποι μετακινούνταν μόνο με την οικογένειά τους, αγνοώντας παντελώς ποια πρόσωπα είναι εχθρικά. Κατά μία έννοια η φιλία είναι απόρροια της γλώσσας. Επιπρόσθετα είναι ομαδική συνύπαρξη και ομαδική εργασία κι όχι ατομικισμός. Η γλώσσα είναι τα πάντα.

Από όλους τους παραπάνω λόγους συνάγεται ότι η γλώσσα είναι η “πρώτη ύλη” της κοινωνίας, καθώς τόσο οι καθημερινές ανάγκες όσο και οι επιστήμες, η φιλοσοφία κινούνται από τον λόγο. Παρ’όλα αυτά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αρκούν η γλώσσα του σώματος, οι χειρονομίες και οι γκριμάτσες του προσώπου, λόγου χάρη τα παιδιά. Για να γίνω πιο σαφής, όταν δύο παιδιά μικρής ηλικίας κατάγονται από διαφορετικές χώρες και γνωρίζουν μόνο τις μητρικές τους γλώσσες, επικοινωνούν με την γλώσσα του σώματος. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ο κοινός τους σκοπός που είναι το παιχνίδι. Επιλογικά θα λέγαμε ότι παρ’ όλο που η γλώσσα είναι η αρχή όλων των πραγμάτων, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι έκφρασης.

Καλό σας βράδυ!

Μοιραστείτε το άρθρο με τους φίλους σας!